Hörselpedagog & HUSK

 
Hörselpedagog i Uppsala kommun

Jag blev anställd som lärare i en hörselklass 2003 och efter 7 år fick jag ta över tjänsten som en av tre hörselpedagoger i Uppsala kommun, placerad på centrala elevhälsan för att stötta andra lärare till elever med hörselnedsättning. Vid sidan av min anställning driver jag företaget Aicha Vitalis som också erbjuder hörselpedagogisk kompetens. I Uppsala har jag och en kollega producerat en film för personal om ljudmiljö – ”Tyst i klassen” – och även filmer för elever. Se filmerna här
Mer material vi tagit fram finns på Pedagog Uppsala.

Hörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation – HUSK

Audiologi professor Erik Borg har under tio års forsknings- och utvecklingsarbete tagit fram ett pedagogiskt material som hjälper personer med hörselskada att förstå sin hörselnedsättning, att förmedla den och sina behov till omgivningen och att handleda andra att bli bra kommunikationspartners i sammanhanget.

En grundpelare för modellen är Empowerment – att man genom att erövra egen handlingskraft och kunskap kan påverka och samspela med sin omgivning för att forma så bra förutsättningar som möjligt.

Materialet finns på http://www.horselhusk.se/ och jag kan både erbjuda kursen till dig som har en hörselnedsättning och utbildning för dig som vill kunna ge kursen till personer med hörselnedsättning. Kontakta mig för mer information. Johanna Kylin 070-699 62 47

Hörselpedagogiskt stöd i skolan

Jag har arbetat som hörselpedagog anställd i Uppsala kommun sedan 2003. Genom mitt företag Aicha Vitalis kan jag erbjuda möjlighet även för friskolor och kringliggande kommuner i länet att köpa samma typ av tjänst.

En hörselpedagog kan medverka till att elever med hörselnedsättning eller APD (auditiv perceptionssvårighet) får samma möjlighet som övriga elever att tillgodogöra sig undervisningen genom att:

  • Informera pedagoger om elevens hörselnedsättning och dess konsekvenser
  • Stötta pedagoger genom att ge råd och tips för undervisningen
  • Öka elevens hörselmedvetenhet och vara samtalspartner i frågor rörande hörseln
  • Se över att eleven har bra lokaler ur hörselsynpunkt
  • Medverka till att eventuella hörselhjälpmedel används på rätt sätt
  • Informera klasskamrater om ljudmiljö och hörsel
  • Ha kontakt med elevens audionom på hörcentralen
  • Ge stöd i ämnen som kan vara svåra ur hörselsynpunkt samt vara ett komplement till ordinarie speciallärare

Kostnad för skolor och företag OBS!! Moms tillkommer

Föredrag/studiedag om ljudmiljö, minne och lärande –     Kontakta mig för offert
Hörselpedagogisk handledning                                                      800 kr/h
Restidsersättning                                                                                  250 kr/h
Resekostnad                                                                                               40 kr/mil