Konst & Design

Krister Larsson kan ta designuppdrag, göra stora väggmålningar och skapa nytt av gammalt enligt dina önskemål.
Kontakta Krister 0700-51 39 04.

      

Jag säljer egna och andras alster.
Kontakt Johanna 070-699 62 47 eller Krister 0700-51 39 04