Specialpedagogisk Läxhjälp

Jag är utbildad grundskollärare sedan 1995, med inriktning ma/NO. Jag är också utbildad speciallärare med erfarenhet av de skolmässiga utmaningar som kan uppstå vid bl a dyslexi, dyskalkyli, språkstörning, hörselnedsättning, ADHD, ADD, autistiska drag och ångestkänslor.

Jag kan stötta specialpedagogiskt vid läxläsning vilket innebär att jag inte bara hjälper till då läxorna görs utan samtidigt bygger in och bidrar till att stärka elevens självförtroende samt utveckla studieteknik och strategier för lärande. Kontakta mig för mer information, Johanna Kylin 070-699 62 47.

Ersättning: 800 kr/h inkl moms
Vid bokning hel termin 600 kr/h inkl moms.
Vid hembesök tillkommer reseersättning.

Referens per tel 070-377 15 76 samt utlåtande från kund efter knappt två års läxhjälp och specialpedagogiskt stöd 1,5 h/v under terminstid:
Vi fick via Google kontakt med Johanna Kylin och hennes kompetens som speciallärare, bl a inom området dyslexi. I samråd med föräldrarna bestämde vi (mormor o morfar) att pröva. Och det blev verkligen ett lyckokast för barnbarnet! Engagemang, proffsighet och kompetens präglar Johanna Kylin.
I början kom mitt barnbarn med till lektionen med ” måste jag ” o suckade, men efter lektionerna syns på hela hens kroppsspråk att hens självförtroende stärkts. Numera visas ingen tvekan att åka till Johanna – idag är det tvärtom!
Johanna  bryr sig verkligen om att barnbarnet ska öka sina kunskaper o hänga med i skolan. Även med skolan o berörda lärare har Johanna engagerat sig på ett mkt positivt sätt, gett feedback vad dom har jobbat med o frågat vad skolan tycker att barnbarnet behöver extra stöd i – ett riktigt lyft för barnbarnet o hens utveckling med Johannas stöd. Inte bara ett komplement till skolan utan en absolut nödvändighet för att hen ska tillgodogöra sig skolan.

Per Ericson

Skriftlig kommentar från förälder efter 1,5 års läxhjälp och specialpedagogiskt stöd 40 min/v under terminstid:
Vi är oerhört tacksamma, vår dotter har växt i matten och hon börjar få förtroende på sin egna förmåga. Det är guld värt!!!! Hon har gått från livrädd för matematik till nyfiken och har nu börjat vilja ge sig på svåra tal. Något som har varit otänkbart tidigare. Tack vare dig Johanna.