Sotai

Sotai

Sotai är en japansk metod för balansering av kroppen genom omväxlande anspänning och avslappning i musklerna. Det är en mild metod som passar vid värk eftersom man alltid arbetar med de rörelser som känns mest behagliga och aldrig tvingar kroppen till smärtsamma rörelser.
Det finns många varianter att utföra sotai. Jag har gått kurs för Bob Quinn som förespråkar en mycket mild variant av sotai och som även har utformat en egen variant, yin sotai, där man arbetar med korsvis relaterade punkter – se film.